Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #056

-Sweetest Love x3 #056
Συντεταγμένες: 524|449
Πόντοι: 9.830
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)