Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #055

-Sweetest Love x3 #055
Συντεταγμένες: 523|449
Πόντοι: 9.835
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)