Χάρτης Κατάταξη

|ATH| 053

|ATH| 053
Συντεταγμένες: 523|449
Πόντοι: 9.791
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)