Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #027

-Sweetest Love x3 #027
Συντεταγμένες: 488|486
Πόντοι: 9.797
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)