Χάρτης Κατάταξη

|ATH| 056

|ATH| 056
Συντεταγμένες: 526|446
Πόντοι: 9.791
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)