Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #100

-Sweetest Love x3 #100
Συντεταγμένες: 557|493
Πόντοι: 9.833
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)