Χάρτης Κατάταξη

215. Yami Sukehiro

215. Yami Sukehiro
Συντεταγμένες: 559|510
Πόντοι: 10.000
Παίκτης: Mr Pantoflero
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)