Χάρτης Κατάταξη

tsr 072

tsr 072
Συντεταγμένες: 546|538
Πόντοι: 10.237
Παίκτης: Mazarinos
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)