Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #086

-Sweetest Love x3 #086
Συντεταγμένες: 505|487
Πόντοι: 10.003
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)