Χάρτης Κατάταξη

tsr 073

tsr 073
Συντεταγμένες: 550|534
Πόντοι: 10.237
Παίκτης: Mazarinos
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)