Χάρτης Κατάταξη

010 Asuna Yuki

010 Asuna Yuki
Συντεταγμένες: 559|497
Πόντοι: 10.019
Παίκτης: MrCrow
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)