Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #022

-Sweetest Love x3 #022
Συντεταγμένες: 484|489
Πόντοι: 9.766
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)