Χάρτης Κατάταξη

C...012

C...012
Συντεταγμένες: 482|495
Πόντοι: 9.771
Παίκτης: sorofikin
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)