Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #058

-Sweetest Love x3 #058
Συντεταγμένες: 526|445
Πόντοι: 9.830
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)