Χάρτης Κατάταξη

C...013

C...013
Συντεταγμένες: 481|498
Πόντοι: 9.978
Παίκτης: sorofikin
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)