Χάρτης Κατάταξη

0043 LEFONIAS1994

0043 LEFONIAS1994
Συντεταγμένες: 495|497
Πόντοι: 9.628
Παίκτης: JohnnySince94
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)