Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #057

-Sweetest Love x3 #057
Συντεταγμένες: 524|445
Πόντοι: 9.828
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)