Χάρτης Κατάταξη

|ATH| 050

|ATH| 050
Συντεταγμένες: 524|445
Πόντοι: 9.279
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)