Χάρτης Κατάταξη

222. Yami Sukehiro

222. Yami Sukehiro
Συντεταγμένες: 560|509
Πόντοι: 9.768
Παίκτης: Mr Pantoflero
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)