Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #051

-Sweetest Love x3 #051
Συντεταγμένες: 522|442
Πόντοι: 9.835
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)