Χάρτης Κατάταξη

|ATH| 052

|ATH| 052
Συντεταγμένες: 522|442
Πόντοι: 9.791
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)