Χάρτης Κατάταξη

61. ΣΚΑ-ΤΟ ΚΟΣΜΟΣ

61. ΣΚΑ-ΤΟ ΚΟΣΜΟΣ
Συντεταγμένες: 518|507
Πόντοι: 4.513
Παίκτης: dak1982
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)