Χάρτης Κατάταξη

0087 LEFONIAS1994

0087 LEFONIAS1994
Συντεταγμένες: 493|490
Πόντοι: 9.618
Παίκτης: JohnnySince94
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)