Χάρτης Κατάταξη

023 Asuna Yuki

023 Asuna Yuki
Συντεταγμένες: 560|496
Πόντοι: 10.019
Παίκτης: MrCrow
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)