Χάρτης Κατάταξη

052

052
Συντεταγμένες: 541|545
Πόντοι: 9.963
Παίκτης: alexandrosk
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)