Χάρτης Κατάταξη

024 Asuna Yuki

024 Asuna Yuki
Συντεταγμένες: 563|504
Πόντοι: 10.019
Παίκτης: MrCrow
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)