Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #021

-Sweetest Love x3 #021
Συντεταγμένες: 484|488
Πόντοι: 9.753
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)