Χάρτης Κατάταξη

1) ΚΙΝΑΡΟΣ

1) ΚΙΝΑΡΟΣ
Συντεταγμένες: 505|481
Πόντοι: 9.790
Παίκτης: ΚΑΣΤΡΟΜΑΧΗΤΗΣ
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)