Χάρτης Κατάταξη

tsr 077

tsr 077
Συντεταγμένες: 533|552
Πόντοι: 10.217
Παίκτης: Mazarinos
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)