Χάρτης Κατάταξη

018. Shoto Todoroki

018. Shoto Todoroki
Συντεταγμένες: 520|497
Πόντοι: 10.000
Παίκτης: Mr Pantoflero
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)