Χάρτης Κατάταξη

ΛΟΥΚΙΑ (Η βάσκα Ισπανίδα)

ΛΟΥΚΙΑ (Η βάσκα Ισπανίδα)
Συντεταγμένες: 525|443
Πόντοι: 9.790
Παίκτης: ΚΑΣΤΡΟΜΑΧΗΤΗΣ
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)