Χάρτης Κατάταξη

C...008

C...008
Συντεταγμένες: 483|489
Πόντοι: 9.988
Παίκτης: sorofikin
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)