Χάρτης Κατάταξη

0033

0033
Συντεταγμένες: 484|440
Πόντοι: 11.560
Παίκτης: Airwolves
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)