Χάρτης Κατάταξη

tsr 079

tsr 079
Συντεταγμένες: 533|555
Πόντοι: 10.216
Παίκτης: Mazarinos
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)