Χάρτης Κατάταξη

021

021
Συντεταγμένες: 549|542
Πόντοι: 10.290
Παίκτης: ΘΟΔΩΡΗΣ
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)