Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #023

-Sweetest Love x3 #023
Συντεταγμένες: 486|485
Πόντοι: 9.797
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)