Χάρτης Κατάταξη

009 ΣΕ ΑΛΛΟ ΡΙΜ ΙΣΩΣ ΕΔΩ ΠΟΤΕ

009 ΣΕ ΑΛΛΟ ΡΙΜ ΙΣΩΣ ΕΔΩ ΠΟΤΕ
Συντεταγμένες: 507|564
Πόντοι: 9.708
Παίκτης: ΠΕΤΡΟΜΠΕΗΣ
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)