Χάρτης Κατάταξη

031 Asuna Yuki

031 Asuna Yuki
Συντεταγμένες: 564|499
Πόντοι: 10.019
Παίκτης: MrCrow
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)