Χάρτης Κατάταξη

035 Asuna Yuki

035 Asuna Yuki
Συντεταγμένες: 566|503
Πόντοι: 10.019
Παίκτης: MrCrow
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)