Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #019

-Sweetest Love x3 #019
Συντεταγμένες: 490|518
Πόντοι: 9.555
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)