Χάρτης Κατάταξη

040

040
Συντεταγμένες: 526|561
Πόντοι: 10.415
Παίκτης: ΘΟΔΩΡΗΣ
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)