Χάρτης Κατάταξη

tsr 023

tsr 023
Συντεταγμένες: 506|520
Πόντοι: 10.273
Παίκτης: Mazarinos
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)