Χάρτης Κατάταξη

051

051
Συντεταγμένες: 564|521
Πόντοι: 9.835
Παίκτης: alexandrosk
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)