Χάρτης Κατάταξη

034 Asuna Yuki

034 Asuna Yuki
Συντεταγμένες: 567|497
Πόντοι: 10.019
Παίκτης: MrCrow
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)