Χάρτης Κατάταξη

00Α19 ΣΕ ΑΛΛΟ ΡΙΜ ΙΣΩΣ ΕΔΩ ΠΟΤΕ

00Α19 ΣΕ ΑΛΛΟ ΡΙΜ ΙΣΩΣ ΕΔΩ ΠΟΤΕ
Συντεταγμένες: 507|567
Πόντοι: 9.708
Παίκτης: ΠΕΤΡΟΜΠΕΗΣ
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)