Χάρτης Κατάταξη

00Β21 ΣΕ ΑΛΛΟ ΡΙΜ ΙΣΩΣ ΕΔΩ ΠΟΤΕ

00Β21 ΣΕ ΑΛΛΟ ΡΙΜ ΙΣΩΣ ΕΔΩ ΠΟΤΕ
Συντεταγμένες: 508|567
Πόντοι: 9.708
Παίκτης: ΠΕΤΡΟΜΠΕΗΣ
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)