Χάρτης Κατάταξη

ΑΡΧΗ ΓΑΡ ΤΟΥ ΝΙΚΑΝ ΤΟ ΘΑΡΡΕΙΝ 03

ΑΡΧΗ ΓΑΡ ΤΟΥ ΝΙΚΑΝ ΤΟ ΘΑΡΡΕΙΝ 03
Συντεταγμένες: 526|560
Πόντοι: 9.708
Παίκτης: ΠΕΤΡΟΜΠΕΗΣ
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)