Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #039

-Sweetest Love x3 #039
Συντεταγμένες: 482|490
Πόντοι: 9.719
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)