Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #005

-Sweetest Love x3 #005
Συντεταγμένες: 483|488
Πόντοι: 9.797
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)