Χάρτης Κατάταξη

tsr 095

tsr 095
Συντεταγμένες: 532|560
Πόντοι: 9.250
Παίκτης: Mazarinos
Φυλή: Hunters Οf Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)