Χάρτης Κατάταξη

060

060
Συντεταγμένες: 472|439
Πόντοι: 10.240
Παίκτης: Cybetron
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)