Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #006

-Sweetest Love x3 #006
Συντεταγμένες: 489|518
Πόντοι: 9.555
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)