Χάρτης Κατάταξη

-Sweetest Love x3 #007

-Sweetest Love x3 #007
Συντεταγμένες: 490|520
Πόντοι: 9.576
Παίκτης: El Matador.
Φυλή: Hunters of Justice
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)